Theo thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y Tế thì việc các cơ sở khám và chữa bệnh phải thực hiện những yêu cầu riêng như sau: - Trang phục y tế cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế phải thực hiện việc thay đồ vải cho người bệnh hàng ngày và khi có phát sinh. - Tất cả các đồng phục khám chữa bệnh phải được giặt, khử khuẩn sạch sẽ. - Đối với đồ sạch phải được bảo quản trong...
Theo thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y Tế thì việc các cơ sở khám và chữa bệnh phải thực hiện những yêu cầu riêng như sau: -       Trang phục y tế cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế phải thực hiện việc thay đồ vải cho người bệnh hàng ngày và khi có phát sinh. -       Tất cả các đồng phục khám chữa bệnh phải được giặt, khử khuẩn sạch sẽ. -       Đối với đồ sạch phải được bảo quản trong...

Bài viết cùng chuyên mục